Your search results
111.111 1170x0 c center

ПОКУПКА ОТ ИНВЕСТИТОР

Интересен факт: Според последни проучвания, хората, които са направили покупка на имот на зелено през последните 2-3 години са 11% от общия брой на закупилите жилище. Интересен факт е че най-голям брой от тях – 47% са купили жилището на етап „проект“, 30% преди акт 14 и най-малък брой – 23% след кат 14.

Когато покупката на имота е директно от строител, предоставянето на информация за обекта, парцела и фирмата изпълняваща строежа е от изключително значене.

Услугата включва:

  • Проверка на разрешителното за строеж на сградата
  • Проверка на строителя и инвеститора
  • Проверка на имота за вещни тежести
  • Договаряне на размера на първоначалната вноска
  • Консултация и проверка на специфичната документация за имот на зелено
  • Консултиране и правна защита през всички етапи до завършване на сградата

Compare Listings