Your search results
neozaglaven dizajn 2 1

ПАЗАРНА ОЦЕНКА

Интересен факт: Проучвания сочат, че почти 90% от имотите, които не се продават през първите шест месеца са със сгрешена, неправилно определена цена.

Какво представлява оценката на недвижим имот?

Оценката на имот остойностява дадено недвижимо имущество.
Това е стойност, определена от оценител и базирана на професионални методи на оценяване. Методът се избира според целта на съответната оценка.
Съгласно международните стандарти за оценяване всяка оценка се изготвя за определена цел и към определен момент.

Каква е разликата между данъчната и пазарната оценка на имот?
Данъчната оценка служи за база при облагането на имота с годишен данък и при определянето на таксата за битови отпадъци. Тя се изготвя задължително при покупко-продажбата на недвижим имот, но няма отношение към пазарната оценка на този имот.

Абсурдно е да смятате, че можете да си оцените имота без оглед на място от професионалист. Ако 5000-30000 евро финансова загуба няма никакво значение за вас, тогава експериментирайте смело!

Разлики при предлаганите и продажните цени

Ако все пак държите сами да си оцените имота е много важно е да знаете, че цените, на които се предлагат имотите, не винаги са тези същите цени, на които се продават в последствие! Много често в цените, които виждате в интернет, са калкулирани предварително заложени отстъпки: за преговори, комисионни за брокерите, които предлагат имотите и т.н. Освен това, една огромна част от имотите изобщо не попадат в графата правилно оценени! Много от тези имоти стоят в публичното пространство, в реклама в интернет от години и е много погрешено, съдейки по тяхната цена, на която те се предлагат, да се определя цената, на която вие смятате да продадете своя имот. Пак да подчертая – предлагане и продаване НЕ е едно и също.

Focus Real Estates LTD | Facebook

Научете повече –  тук

За нас – Фокус имоти (focus-imoti.com)

Compare Listings