Your search results

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ www.focus-imoti.com:

I. ПРЕДМЕТ

1. www.focus-imoti.com е сайт за търговия с недвижими имоти и е собственост на „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД с адрес: Пловдив, бул. 6-ти Септември 152 ет.5, оф. 5-2А

2. Тези общи условия, уреждат възникналите отношения между „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД и лицата потребители на услугите на сайта focus-imoti.com. Общите условия пораждат действие за всеки потребител след приемането им, осъществявано чрез активно поведение от страна на потребителя, изразяващо се в поставяне на отметка за съгласие, запознаване и приемането на Общите условия от всеки потребител на сайта.

3. С поставянето на знак „√“ в полето за съгласие общите условия стават задължителни за потребителя и същият декларира, че:

3.1 Е запознат с текста на настоящите Общи условия;

3.2 Приема настоящите Общи условия за ползване на уебсайт focus-imoti.com;

3.3 Приема правилата за ползване на услуги, достъпни чрез уебсайта.

II. ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА:

1. Потребителите на уебсайта focus-imoti.com могат да бъдат както „частни лица“, така и лица, на които законово са възложени функции по продажба на недвижими имоти /съдебни изпълнители, синдици и т.н./.

2. За придобиване качеството „потребител“ следва да бъде създаден личен профил в сайта focus-imoti.com.

3. Личният профил се създава чрез регистрация чрез попълване на две имена, телефонен номер, имейл, парола и посочване качество на лицето.

4. Телефонен номер, който се използва в профил на регистриранo юридическо лице, не може да бъде използван за публикуване на обяви от профил на частно лице.

5. Публикуваните в сайта имотни обяви са обект на авторско право по см. на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП. Информацията в обявите не може да бъде използвана /копирана/ от трети лица без знанието и изричното съгласие на автора на основание чл. 35 от ЗАПСП.

6. Със създаването на личен профил потребителите дават изричното си съгласие „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД да използва публикуваната от тях информация под формата на обяви и да си служи с нея по какъвто ѝ да е начин.

III. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ НА УЕБСАЙТА:

1. Потребителите на уебсайта focus-imoti.com могат да публикуват обяви за продажба или за отдаване под наем на недвижими имоти.

2. Всяка обява съдържа информация само за един обособен имот или за съвкупност от такива. Не се допуска публикуването на дублирани обяви и/или дублиране на снимки за два различни имота. Не се допуска публикуването на обяви със статут „само за частни лица”.

3. Обява се публикува след коректно попълване на всички задължителни полета относно имота. В противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

4. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита от потребителя. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно и не се

заплаща.

5. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран потребител на услугите на focus-imoti.com. След проверка, focus-imoti.com има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

6. При изпращане на имейли чрез focus-imoti.com, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни думи. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие, могат да бъдат блокирани, без право на повторно активиране.

7. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на възстановяване на заплатените суми.

8. Сайтът focus-imoti.com има право да забрани публикуването на обяви от определени имейл адреси, телефонни номера или IP- адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в focus-imoti.com.

9. „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от потребителя, който ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

1. focus-imoti.com използва „Бисквитки“.

2. „Бисквиткитe“ са малки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки” имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта.

3. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че когато посетите сайта focus-imoti.com, Google взима информация за посещението ви и след това изпраща наши реклами до посетителите ни в други сайтовете, които посещават. Доставчици от трети страни включително Google използват „бисквитки“, за да събират информацията за вашите посещения и я използват, за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки. Посетителите могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни, на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

4. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

5. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

VII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/

1. За да се запознаете с политиката за поверителност на

Focus-imoti.com посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия стават задължителни за потребителите на сайта след изричното им приемане.

2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

3. Промените в общите условия се публикуват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там.

4. „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД има задължението да уведоми своите потребители за измененията в общите условия в 7- дневен срок от публикуване на измененията. Когато не е съгласен с изменението в общите условия потребителят в 1-месечен срок, считано от датата на уведомяването му, може да се откаже от договора като уведоми писмено за това „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД на следния електронен адрес: [email protected].

5. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

6. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на услугите на сайта и „ФОКУС РИЪЛ ЕСТЕЙТС“ ООД се разрешават по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки, а в случай, че такова не се постигне пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Р. България законодателство.

Compare Listings