Your search results
333.333 1170x0 c center

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Интересен факт: Около 39% от имотите на пазара имат тежести и  проблем с документацията.

Предоставяме пълна правна консултация при сделки с недвижими имоти.

Нашите специалисти ще ви окажат професионална помощ и ще защитят интересите ви в следните области:

  • Квалифицирана правна подкрепа на сделки с имоти
  • Извършване на проверка на недвижими имоти
  • Вписване на наследство
  • Изготвяне на предварителни договори
  • Изготвяне на договор за капаро
  • Изготвяне на договори за наем
  • Консултации относно данъчното облагане, изготвяне на декларации
  • Защита на вашите интереси в съда
  • Подкрепа за жилищни и търговски инвестиции и проекти
  • Подкрепа за инвестиции и изпълнение на жилищни и търговски проекти

Нашата цел е да защитим финансите и активите на клиента и да елиминираме риска от оспорване на сделката.

Compare Listings